Farm > Breeding Duck

 
Farm - Breeding Duck
 
 
  A breeding Duck, hoping for her eggs to come out and become ducklins later that spring.

  Een Broedende Eend, die hoopte dat haar eieren uit zouden komen en kuikentjes zouden worden, later die lente.