Relaxing > In the Sun

In the Sun
 
  These 2 elderly people from Istanbul were talking together in front of the Aya Sophia.

  Deze 2 oudere mensen uit Istanbul zaten voor de Aya Sophia te praten op een bankje.