Relaxing > Süleyman Mosque

Süleyman Mosque
 
  Two men, talking together next to the Süleyman Mosque in Istanbul. They just washed their feet and hands to go into the Mosque, but stayed a while to talk.

  Twee mannen zitten samen te praten naast de Süleyman Moskee in Istanbul. Ze hebben net hun voeten en handen gewassen om naar binnen te gaan, maar blijven nog even met elkaar zitten praten.