Relaxing > Waiting for the Tram

Waiting for the Tram
 
  Many people travel by Tram in Istanbul every day. This means waiting for the Tram and Relaxing, Reading or Talking in the meanwhile...

  Veel mensen reizen elke dag met de Tram in istanbul. Dit betekent wachten tot de Tram er is en in de tussentijd Relaxen, Lezen of Praten...