Working > Bazar Area Istanbul

Bazar Area Istanbul
 
  This old lady works on the street in Istanbul. We saw her in the Bazar Area selling Fishing Gear and giving away newspapers. She didn't seem to have a pleasant life.

  Deze oude dame werkt op straat in Istanbul. We zagen haar in de Bazaar Wijk, waar ze vis spulletjes verkocht en krantjes uitdeelde. Ze zag er niet uit alsof ze een erg gelukkig leven had.