Working > Galata Bridge Istanbul

Galata Bridge Istanbul
 
  Many men tried to catch a big fish on Galata Bridge in Istanbul. When they catch one they can sell it to one of the many restaurants under the bridge.

  Veel vissers proberen een groete vis te vangen op de Galata Brug in Istanbul. Als ze iets vangen kunnen ze het meteen verkopen aan één van de restaurants onder de brug.