Beijing > Preserving Harmony Hall

Beijing - Preserving Harmony Hall
 
 
  Detail of the door to the Preserving Harmony Hall in the Forbidden City.

  Detail van de deur naar de Zaal van het Behoud van de Hamonie in de Verboden Stad.