Dubrovnik > Franciscan Monastery

Dubrovnik - Franciscan Monastery
 
 
  There are a few monasteries in Dubrovnik. The Franciscan Monastery is one of them. Wonderful sculptures are on top of the pillars of the cloister.

  Er zijn een aantal kloosters in Dubrovnik. Het Fransiscanen Klooster is er één van. Bovenaan de pilaren van de kruisgang zijn prachtige sculpturen te zien.