Prague > National Museum

Prague - National Museum
 
 
  During the 2 days we visited Prague we didn't see the inner part of the national museum, but the outside of the building was very impressive.

  We hebben gedurende de 2 dagen dat we Praag bezochten het nationaal museum niet van de binnenkant bekeken, maar de buitenkant zag er bijzonder indrukwekkend uit.