Paris > Notre Dame

Paris - Notre Dame
 
 
  In front of the church of Notre dame were a lot of birds, most pigeons and sparrows which love the idea of people giving them all kinds of food.

  Op het plein voor de Notre dame waren veel vogels, voornamelijk duiven en mussen die door de mensen uit de hand gevoerd werden.