Berlin > outside the Cathedral

Berlin - outside the Cathedral
 
 
  On the square in front of the Berlin Cathedral this mother and her child were enjoying the spring sun.

  Op het plein voor de Berliner Dom zaten deze moeder en kind van de voorjaarszon te genieten.