Lindos > Acropolis

Lindos - Acropolis
 
 
  Around the Johannites Castle of the Acropolis in Lindos you can find remains, parts of socles and benches. In some of the socles you can still see the footprints of statues that stood there once.

  Om de Johannieter Burcht van de Akropolis in Lindos zijn brokstukken, delen van sokkels en bankjes te vinden. In sommige sokkels zijn nog de voetafdrukken te zien van beelden die er lang geleden op gestaan hebben.