Lindos > Acropolis

Lindos - Acropolis
 
 
  People were busy restoring the Acropolis in Lindos. We think the Greek idea of restoration may make things worse instead of better. After restoration activities the remains looked too new and concrete-ish.

  Aan de Akropolis in Lindos werd druk gewerkt. Naar ons idee bracht het Griekse idee van restaureren meer schade dan goeds aan de oudheden. Na herstel zagen de resten er té nieuw en betonachtig uit.