Rhodes Island > Kamiros

Rhodes Island - Kamiros
 
 
  Kamiros is one of the three ancient cities of Rhodes. Only in the 30's of the 20th century the Italians partially excavated it. Other parts are still hidden under the earth. The city was built against a hill and the higher you get, the better the view is over by trees surrounded remains and the blue sea behind.

  Kamiros is één van de drie steden uit de oudheid op Rhodos. Pas in de jaren 30 van de 20ste eeuw is een deel van de stad door de Italianen opgegraven. Andere delen liggen nog onder het zand verborgen. De stad was tegen een heuvel gebouwd en hoe hoger je komt, hoe mooier het uitzicht over de door bomen omgeven resten en de achtergelegen blauwe zee wordt.