Rhodes City > Goddess Nike

Rhodes City - Goddess Nike
 
 
  This statue of the Goddess Nike can be found at the Mandráki port in Rhodes-city. She's the Goddess of Victory and is a monument in remembrance of the Second Worldwar. Could it be a coincidence that she's at the same place where the ancient battleships left too? In the background the town hall.

  Dit beeld van de Godin Nike staat aan de Mandráki haven in Rhodos-stad. Zij is de Godin van de Overwinning is een monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Zou het toeval zijn dat zij tevens staat op de plek waar in de oudheid de oorlogsschepen uitvoeren? In de achtergrond het provinciehuis.