Budapest > Obuda

Budapest - Obuda
 
 
  In Obuda you can still admire the stylish apartments of communist ages. Because we wanted to see more of Budapest than just the standard things we made an excursion to this district. But not only the grey and boring flats can be seen in this area. We also saw a few picturesque old squares, with ancient buildings and old people relaxing in the sun, nice cafés and restaurants and some very interesting cars like this one.

  In Obuda zijn nog altijd de zeer sfeervolle flats uit het communistische tijdperk te aanschouwen. Omdat wij graag wat meer van Budapest wilden zien dan het standaad repertoire hebben we een uitstapje naar deze wijk gemaakt. Maar het zijn niet alleen de saaie, grijze flats die hier te zien zijn. We zagen ook een aantal schilderachtige oude pleintjes, met prachtige gebouwen uit vroeger tijden en oude mensjes die van de zon zaten te genieten, leuke cafe's en restaurants en ee paar erg leuke auto's, zoals deze.