Lucca > San Martino

Lucca - San Martino
 
 
  This is part of San Martino cathedral in Lucca. The beautiful pillars of this 11th century church are a good example of the exuberant style of Pisan-Roman architecture.

  Dit is een deel van de San Martino kathedraal in Lucca. De zuilen en arcaden van de gevel van deze 11de eeuwse kerk zijn een goed voorbeeld van de uitbundige Pisaans-Romaanse stijl.