Karakorum > Erdene Zuu Monastery

Karakorum - Erdene Zuu Monastery
 
 
Erdeene Zuu Temple is the only temple in Karakorum that hasn't been destroyed during communist times. The temple is situated within the walls of the former capital of the Mongolian empire, founded by Genghis Khan.

Het Erdeene Zuu klooster is het enige klooster in Karakorum dat bewaard is gebleven en niet is vernietigd in de tijd van het communisme. Het klooster ligt binnen de muren van de oude hoofdstad van het Mongoolse rijk, gesticht door Genghis Khan.