Karakorum > Erdene Zuu Monastery

Karakorum - Erdene Zuu Monastery
 
 
  On the field in front of Erdeene Zuu Temple you'll find this holy insence burner. Once there were many temples in Karakorum, but during the communist time they all have been destroyed.

  Op de vlakte voor het Erdeene Zuu klooster staat deze heilige wierookbrander. Ooit waren er in Karakorum veel meer kloosters, maar deze zijn in de communistische tijd allemaal vernietigd.