Karakorum > Erdene Zuu Monastery

Karakorum - Erdene Zuu Monastery
 
 
  This patient horse was waiting for his owner to come back, at the main gate of the old citywalls of Karakorum.

  Geduldig stond dit paard te wachten tot zijn eigenaar terugkwam, bij de hoofdingang van de oude stadsmuur van Karakorum.