Machu Picchu > Intihuatana

Machu Picchu - Intihuatana
 
 
  These stairs leed to Intihuatana, a very special shaped and very special rock. This rock is unique, because most of those calender-rocks have been destroyed by the Spanish. This one has never been discovered and is still in perfect condition.

  Deze trap leidt naar Intihuatana, een enorme rots met een zeer bijzondere vorm. Deze rots is uniek, omdat de meeste van dit soort kalender-stenen door de Spaanse troepen vernietigd zijn. Deze is niet ontdekt en gespaard gebleven.