Sacred Valley > Moray

Sacred Valley - Moray
 
 
  In the distant Moray fields have been found as they were used by the Incas to test which crop would grow best on which field.

  In het afgelegen Moray zijn de akkers gevonden zoals die door de Inca's werden gebruikt om uit te testen welk gewas het best groeide op welke akker.