Moscow > Statue Georgy Zhukov

Moscow - Statue Georgy Zhukov
 
 
  This statue, in front of the national museum, has only been unveiled in 1995, 50 years after the ending of worldwar II. It is marshal Georgy Zhukov, a hero from these days.

  Dit beeld, voor het nationaal historisch museum, is pas in 1995 onthuld, 50 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog. Het is maarschalk Georgij Zjoekov, een held uit die tijd.