Barcelona > Mercat de la Boquería

Barcelona - Mercat de la Boquería
 
 
  On the Mercat de la Boquería there are so many products for sale. Those pigs were properly displayed in the shop window, ready to be sold.

  Op de Mercat de la Boquería is werkelijk alles te koop op het gebied van eten en drinken. Deze varkens lagen keurig uitgestald in de vitrine, klaar om verkocht te worden.