Trans Mongolia Express > Siberia

Trans Mongolia Express - Siberia
 
 
  In a large Siberian city, Probably Perm (we don't know for sure anymore...), the train stpped again for about half an hour. This nose-picking-grandma pulled our attention. Between the immense crowd on the platform, she stood there calmly picking here nose.

  In een grote Siberische stad, waarschijnlijk Perm (zeker weten doen we het niet meer), stopte de trein weer voor een klein half uur. Deze neuspeuter-oma trok onze aandacht. Tussen de enorme mensenmenigte op het perron stond ze daar rustig in haar neus te peuteren.