Istanbul > Suleyman Mosque

Istanbul - Suleyman Mosque
 
 
  The most important Mosque of Istanbul is the Suleyman Mosque. On the cemetery of the Mosque there's also the tombe of Sultan Suleyman, who is burried here with his wife and daughter. We noticed that every grave had two tombstones, one of them was bigger and engraved with signs. On that side lies the head of the burried person. Under the smaller stone without signs, lie the feet. We read somewhere, that the head always indicates the direction of Mecca, but on the cemetery the graves wheren't all in the same direction. We still don't know the real meaning of it... If someone knows it, please mail us on:

  De belangrijkste moskee van Istanbul is de Suleyman Moskee. Op de begraafplaats van de moskee is ook de tombe van sultan Suleyman, die hier met zijn vrouw en dochter begraven ligt. Wat ons opviel was dat bij alle graven 2 stenen werden gebruikt, waarvan de één groter was, met tekens erop. Aan die kant ligt het hoofd van de persoon. Onder de kleinere zonder tekens erop liggen de voeten. Wij hadden ergens gelezen dat het hoofd altijd wijst naar Mekka, maar op de begraafplaats lagen de mensen helemaal niet allemaal in dezelfde richting. We zijn er nog steeds niet uit hoe dit nu precies zit... Als iemand het ons kan vertellen, stuur een e-mail naar .