Birds > Humboldt Penguin

Humboldt Penguin
 
  Humboldt penguins dig their nests in dried bird droppings, called guano. They lay two eggs. However, they generally only raise one chick. The Humboldt penguins have a huge, new home in Noorderdierenpark Emmen, where they can swim, relax in the sun and have their own nests.

  Humboldt pinguins maken hun nesten in gedroogde vogelpoep, de guano. Ze leggen 2 eieren, maar brengen meestal maar 1 jong groot. De Humboldt pinguins hebben een groot, nieuw verblijf in Noorderdierenpark Emmen, waar ze kunnen zwemmen, zonnebaden en hun eigen nest bouwen.