Amsterdam > The Waag

Amsterdam - The Waag
 
 
  The Waag dates back to 1488 and functioned as one of the city gates. For a long time this building used to house several guilds, amongst them the guild of surgeons.

  Sinds 1488 is de Waag eerst een hele tijd één van de stadspoorten geweest. Daarna deed het gebouw nog dienst als onderkomen voor diverse gildes.