amsterdam > Waterloo Plein

Amsterdam - Waterloo Plein
 
 
  The daily flee market at Waterloo Square is probably one of the best known markets in Amsterdam. Every day lots of people cme here to see if there's something they like among the second hand and new goods. When we were strolling on the market last time we even saw some colorful stuff from an old friend in one of the stands: Huisteil Creaties.

  De dagelijkse vlooienmarkt op het Waterloo Plein is waarschijnlijk de meest bekende markt in Amsterdam. Elke dag komen hier vele mensen naar toe om te kijken of er nog iets van hun gading tussen de tweedehands- en nieuwe spulletjes te vinden is. Toen we de laatste keer op deze markt liepen zagen we hier in een kraampje nog allerlei kleurigs van een bekende: Huisteil Creaties.