MAGICPHOTOWORLD.COM

Arequipa > to Colca Canyon Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

  On the road from Arequipa to Colca Valley you cross a pass at an altitude of almost 5000 meters. There are a lot of stonepiles here, placed there by people passing by. Tourists build high piles because guides tell them this is for good fortune. There are piles placed there bij Peruvians though. Those are to make a request to the Gods. Normally, the piles consist of three stones: the one at the bottom is to ask for a good journey, the one in the middle is to ask for a good arrival and the one on top is for requesting a safe return.

  Onderweg van Arequipa naar de Colca Canyon kom je over een pas van bijna 5000 meter. Hier staan heel veel stapeltjes stenen, daar door mensen neergezet. Door toeristen worden willekeurig stapeltjes gebouwd om op advies van hun gids een wens te doen. Er staan echter ook stapeltjes van reizende Peruanen die de Goden een verzoek willen doen. Gewoonlijk bestaan de stapeltjes uit 3 stenen: met de onderste vraagt men om een goede reis, met de middelste om een goede aankomst op de bestemming en met de onderste om een goede terugkeer.