MAGICPHOTOWORLD.COM

specials

Engelse vlag In our opinion some of the things we experienced during our travels need a clarification or some more info. This information doesn't belong to the country info or travelogues for one reason or another. That's why we elaborated them on this special page. Maybe there is something useful to find for you as well!

backpack

Nederlandse vlag Van sommige dingen die we tijdens onze reizen meemaakten vinden we het nodig een nadere toelichting of meer informatie te geven. Deze informatie hoort volgens ons, om wat voor reden dan ook, niet thuis in de landeninfo of reisverhalen. Daarom zijn ze hier op een speciale pagina verder uitgewerkt. Misschien zit er ook iets interessants voor jou bij!