MAGICPHOTOWORLD.COM

Arequipa > Wetlands Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

 In these Wetlands at an altitude of over 4000 meters you'll see a lot of birds and often camelids and sheep drinking. The water is meltingwater from the high peaks in the surroundings.

  In deze natte gebieden boven de 4000 meter hoog zie je veel vogels en vaak ook lama-achtigen en schapen drinken. Het water is smeltwater van de hoge toppen in de omgeving.