MAGICPHOTOWORLD.COM

Countryside 1 > Ezinge Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

In the village of Ezinge this beautiful Morris Minor was parked in the street leading to the ancient tower of the village.

In het dorpje Ezinge stond deze mooie Morris Minor geparkeerd, in de straat die naar de eeuwenoude toren van het dorpje leidt.