MAGICPHOTOWORLD.COM

Noord~Holland > Bergen Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

á This picturesque ruin church in Bergen once was the biggest church in Noord-Holland. From the 16th century church there is only a ruin left now, because the Beggars started a fire here. Only the choir of the church was rebuilt, so from the original church you can now only see the ruins.

á Deze schilderachtige ru´nekerk in Bergen was ooit de grootste middeleeuwse kerk van Noord-Holland. Van de zestiende-eeuwse kerk is nu slechts nog een ru´ne over, omdat ze door de Geuzen in brand gestoken werd. Alleen het koor van de kerk werd herbouwd. Van de oorspronkelijke kerk zijn verder alleen de ru´nes nog te zien.