MAGICPHOTOWORLD.COM

Central Yunnan > Wase Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag The annual fair in Wase makes the entire area going out and with all the folkloric costumes the women are wearing it's a colorful gathering. This woman, wearing a beautiful hat and a selftwined basket on her head, is buying bananas.

Nederlandse vlag De jaarmarkt in Wase doet heel de omgeving uitlopen en met al die klederdracht die de vrouwen aan hebben is het een kleurig geheel. Deze vrouw, met haar mooie muts en een zelfgevlochten mand aan haar hoofd, staat bananen te kopen.