MAGICPHOTOWORLD.COM

Going West 1 > Xining Ta'Er Monastery

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag In one of the temples of Ta’Er monastery a group of Tibetan monks were praying. Their shoes were all neatly waiting next to the door and one of the monks even forgot his prayer book, hat and part of his robe outside.

Nederlandse vlag In één van de tempels in het Ta'Er klooster zat een groep Tibettaanse monniken te bidden. Hun schoenen stonden allemaal keurig voor de deur en 1 van de monniken had zelfs zijn gebedenboek, muts en deel van het gewaad voor de drempel laten liggen.