MAGICPHOTOWORLD.COM

The Far West 2 > Kashgar Animal Market Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Together with two friends this lady visited the animal market in Kashgar. On her head are a scarf ánd a dopa, which on special occasions is worn by women as well. Normally dopas for women are more colorful then the ones for men.

Nederlandse vlag Samen met twee vriendinnen zat dit dametje op de veemarkt in Kashgar. Op haar hoofd een doek én een dopa, die bij speciale gelegenhedenn ook door vrouwen gedragen wordt. Meestal zijn de dopa's voor vrouwen wel meer gekleurd en versierd dan de versie voor de man.