MAGICPHOTOWORLD.COM

Vientiane Region > Ban Houay Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag In a hamlet near Ban Houay we saw this lady weaving in het house. We were allowed to stay to take a look and were even invited inside. With these bobbins she was weaving a colorful cloth.

Nederlandse vlag In een gehucht vlakbij Ban Houay zagen we een vrouwtje aan huis zitten weven. We mochten even kijken en werden zelfs binnen uitgenodigd. Met deze klossen weefde ze een kleurig doek.