MAGICPHOTOWORLD.COM

The South > Ban Alak Sekong Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag In a tiny Alak village near Sekong this lady loved to pose for our camera, something she probably never did before, but truely liked very much.

Nederlandse vlag In een klein Alak dorp in de buurt van Sekong wilde deze mevrouw graag voor de camera poseren, iets dat ze waarschijnlijk nog nooit eerder had gedaan, maar wel erg leuk vond.