MAGICPHOTOWORLD.COM

The South > Ban Pakbong Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Every year at full moon in March the Alak offer one or more buffalo’s to honour the village spirit. During this sacrificial festival the men dance around the buffalo(s) with masks, shields and spears. At the end of the dance the buffalo is killed and the meat is distributed among the households in the village. At the time of our visit, this head was all there was left of the sacrificed animal in this village, tied on a long stick.

Nederlandse vlag De Alak offeren elk jaar, bij volle maan in maart, één of meer buffels om de dorpsgeest te eren. Bij dit offerfeest dansen de mannen met houten maskers, schilden en speren om de buffel(s) heen. Aan het eind van de dans wordt de buffel gedood en het vlees verdeeld over de huishoudens in het dorp. Deze kop was, tijdens ons bezoek, alles wat er nog van het geofferde beest in dit dorp over was, vastgebonden op een lange stok.