MAGICPHOTOWORLD.COM

The North~West 2 > Wat Jet Yod Chiang Mai Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag Most buildings and cediís of Wat Jet Yod in Chiang Maiare not much more then ruins now. Still many Thai come here to pray, but we think that has everything to do with the trendy fairground attraction here: you throw in a coin and a plastic buddha behind the window starts praying and flashing lights.

Nederlandse vlag De meeste gebouwen en Chedi's van de Wat Jet Yod in Chiang Mai zijn nu niet meer dan ruÔnes. Toch komen veel Thai hier nog bidden, maar wij vermoeden dat de hippe kermisattractie waarbij je een muntje inwerpt en de plastic Buddha achter het raampje de gebeden opzegt en lampjes laat knipperen er iets mee te maken hebben.