MAGICPHOTOWORLD.COM

The Far East > Van Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag The Hüsrev Paşa Külliyesi is one of the two beautifully restored mosques behind the castle in Van. The Hüsrev Paşa mosque was built in 1567.

Nederlandse vlag De Hüsrev Paşa Külliyesi is één van de twee prachtig gerestaureerde moskeeën achter het kasteel in Van. De Hüsrev Paşa moskee werd in 1567 gebouwd.