MAGICPHOTOWORLD.COM

Cairo > Northern Cemetery Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag In the poorest neighbourhoods of Cairo the smartening up of (very) old cars is big business. In this way every handyman tries to earn some extra pounds in order to maintain his family.

Nederlandse vlag In de armste wijken van Ca´ro is het opknappen van (heel) oude auto's big business. Op deze manier probeert elke handige Harry een beetje bij te klussen om z'n familie te onderhouden.