MAGICPHOTOWORLD.COM

Karnataka 1 > Hyderabad Market Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag A little boy wearing a warm winter hat is carried by his mother at Hyderabad's market. The next day we saw him and his parents in a totally different place of this city of nearly six million.

Nederlandse vlag Een klein jongetje, met een warme wintermuts op, wordt door zijn moeder gedragen over de markt van Hyderabad. De volgende dag zagen we hem en zijn ouders terug op een hele andere plek in deze stad van bijna zes miljoen inwoners.