MAGICPHOTOWORLD.COM

Krefeld Zoo > Snowy Owl Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Engelse vlag The Snowy Owl mainly lives on the tundra, where there are few trees. Therefore, its white camouflage is extremely important, not to gain attention in the barren landscape.

Nederlandse vlag De sneeuwuil leeft vooral op de toendra, waar weinig bomen zijn. Daarom is zijn witte schutkleur extra belangrijk om niet op te vallen in het kale landschap.