MAGICPHOTOWORLD.COM

Gent > Klein Turkije Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

The name of this street, with its wonderful facades, has been chosen as the inhabitants of Ghent returned after their crusades and constructed a street in imitation of the places where they've been. Until then all the streets in Ghent were unpaved, but this area was the first to be paved, exactly like the cities where they've been and by then occupied by the Turks.

De naam van deze straat, met zijn prachtige gevels, is ontstaan toen de Gentenaren na terugkeer van de Kruistochten een straat hebben aangelegd zoals ze dat in de plaatsen waar ze geweest waren gezien hadden. Tot dan toe waren alle straten in Gent onverhard, maar dit stukje van de stad werd als eerste geplaveid, zoals dat in de steden was waar zij geweest waren, in het door de Turken bezette gebied.