MAGICPHOTOWORLD.COM

Gent > Emile Braun Square Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Emile Braun was an engineer and mayor of Ghent around 1900. He had parts of Ghent redesigned and this square was named after him. As we visited the Emile Braun Square is was just being redecorated again and the square was a huge construction pit. Except for this crane there was a beautiful old house left next to an ugly new hotel.

Emile Braun was ingenieur en burgemeester van gent rond 1900. Hij liet delen van Gent herinrichten en dit plein werd naar hem vernoemd. Toen wij het Emile Braunplein bezochten werd het wederom heringericht en was het plein één grote bouwput. Behalve deze kraan stonden er nog een prachtig oud huis naast een lelijk nieuw hotel, zij aan zij.