MAGICPHOTOWORLD.COM

Antwerp 1 > Steen (Castle) Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

In front of the Steen castle in Antwerp is a statue of Lange Wapper. Lange Wapper is a giant from the cities legend, who infests the streets of Antwerp and chases drunks.

Voor het Steen, het bekende kasteel in Antwerpen, staat een standbeeld van Lange Wapper. Lange Wapper is een reus uit de legenden van de stad, die de straten van Antwerpen onveilig maakt en dronkaards achtervolgt.