MAGICPHOTOWORLD.COM

Antwerp 2 > Steen (Castle) Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Het Steen is the oldest building in Antwerp, and was built between 1200 and 1225 as the Antwerp fortress. In front of Het Steen is a statue of Lange Wapper, the giant from the legend.

Het Steen is het oudste gebouw van Antwerpen en werd gebouwd tussen 1200 en 1225 als de Antwerpse burcht. Voor het Steen staat een standbeeld van Lange Wapper, de reus uit de legende.