MAGICPHOTOWORLD.COM

Granada 1 > Alhambra Palacio de Carlos V Photo

buy this photo? plaats in winkelwagentje deze foto kopen?

Within the walls of the Alhambra is the Palace of Charles V. The exterior of the building is square, while inside the round courtyard is surrounded by a whole number of columns.

Binnen de muren van het Alhambra bevindt zich dit Paleis van Carlos de vijfde. De buitenkant van het bouwwerk is vierkant, terwijl binnenin dit ronde plein wordt omringd door een heel aantal zuilen.